మీరు ఓట్ (పార్ట్ 1) – మీ హక్కు, విధి మరియు అధికారం. భద్రత మరియు అభివృద్ధి కోసం ఓటరు

ఎన్నికలు మాకు మీద ఉన్నాయి

ప్రజాస్వామ్యం అంటేప్రజల కోసం ప్రజలచే నడుపండి
  • కాబట్టి ఇది నిజంగా అనువదిస్తుంది
  • నిజంగా అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో పాల్గొంది
  • మా దృక్పథాన్ని ఉత్తమంగా అందుబాటులో ఉన్న నాయకత్వాన్ని ఎంచుకోవాలి మరియు అందుకే ఉపయోగించుకోండి ఓటు.
  • ప్రజలు తాత్కాలిక లాభాల కోసం రాకూడదు మరియు స్వార్థపూరిత ముగింపులను కలుసుకోకూడదు.
  • దేశం మనసులో దేశానికి దేశం యొక్క భవిష్యత్తు మరియు శాశ్వత ప్రయోజనం కోసం లక్ష్యంగా ఉండాలి.
  • అందువల్ల ప్రజలకు ఈ అవకాశాన్ని కల్పించాలి మరియు దురదృష్టవశాత్తూ నేటికీ పూర్తి చేయడానికి.

Continue reading “మీరు ఓట్ (పార్ట్ 1) – మీ హక్కు, విధి మరియు అధికారం. భద్రత మరియు అభివృద్ధి కోసం ఓటరు”

Shaheed veer Bhagat Singh Part 2

Revisiting Bhagat Singh childhood

Bagat Singh was born in a family where every one was involved in freedom struggle. His grandfather got diksha directly from Swami Dayanand Saraswati to surrender his all to Mother India. During Uagna, his Grandfather said

I offer my grandson to nation as daan of the yagna. The family was greatly inspired by Arya Samaj

At age of 16 Bhagat Singh got marriage proposals, to which he left home and left behind letter saying as in pic bel.

Into the understanding revolutionaries

Bhagat Singh as teenager read through books of all revolutionary in world and paid equall importance to the the revolutionary in india at that time like Madan Lal Dingra, Veer Savarkar, and many others.

His publication Matwala had number of books and article published with names listed in below picture.

If these thpughts were induced in every student in school in clarity, maye be even problems like naxal wouldn’t have been prevalent.

Why am I atheist ,/ Nastik?

We have a habit of running into conclusions without understanding the gravity of truth, ideollogy behind the statement. Our lack of clarity of Bhat Singh and many revolutionary freedom fighters has resulted in the continuation to con , dynastic and corrupt parties to rule upon us. SHAME.

The essence of èvery revolutionary freedom fighters in India is only and only

BHARAT MATA KI JAI

OFFER EVERYTHING TO HER FEET TO SERVE HER AT EVERY COST

Here Bhagat Singh is having Agony over the state of Bharat mata and her children who are in extreme missery and poverty. Bhagat Singh is questioning from that perspective because h

His love for nation, its citizens, its future is greter than God. Hence questions the God himself.

This statement doesnt make Bhagat Singh a Marxist as many have labelled him.

Please look at him and all revolutionary through their glasses of love towards the Nation and don’t insultthem by classifying them.

Bhagat Singh got to know of Lenin few days before he was to be hanged, so it’s our complete foolishness to believe that Bhagat Singh is a Marxist.

If we read Urdu for litrature sake, certainly it would be wrong to link or judge us.

Bhagat Singh had cosidered Bharat mata as God and his beliefs are based on Bharat mata. So he is NOT an Atheist for he believed.

Bhagat Singh and Bhatukeswar ended their mission of life with this dedication and belief. They met death with a smile for they have grown so big in life that death was a medal to take on.

Did our Education erase the memories of the revolutionary fighter? When our country got freedom, there was great hope thaþ the education system would pull us out of misery. Moulana Abdulkalam Azad was made minister for education. We surely give credit to this miniter and then Prime minister for some good work but surely question their commitment to on many. Our education system was not allowed to educate young students of revolutionary fŕeedom fighters except those which Government wanted for brainwashing the vote bank.

With fear of people following violence may be government didn’t educate of these freedom fighters., but the blunder here is that we have to understand that this was against the British and in service of motherland. Government started brainwashing that only nonviolence got us freedom.

Bhagat Singh is not a political prop

He is a thought of sacrifice for nation, thought of prosperous days of poor, workers, farmers…

On 1931 Bhagat Singh and his freinds have protested to be labelled as communist in article as told in above picture.

Bhagat Sinh was from family that very strongly followed Arya samaj principles,

Bhagat Singh had grown so large that he now belongs to nation and not to party or group or samaj.

Bhagat singh was fuelled by patriotism and he himself became the fuel andthe inspiration for all Indians.

Bhagat Singh inpired by Shivaji, Guru Govind Singh, Garibaldi, Washington, Riza Khan from Afganistan, Kamal Pasha from Turkey, French revolutionary Lafayette and he learnt of Lenin in very end .

Bhagat Singh and his freinds had clearly understand that communist party said one thing and did something elsean that is reason they formed own party.

Netaji even refered to Bhagat Singh as soul of the Indial revolution of freedom.

Bhagat Singh stressed that when our young generation develop love for nation, willing to go extra mile and sacrifice for nation then nothing could stop Bharat Mata from achieving.

Sukhdev

Rajguru

B H A R A T M A T A K I J A I ! ! !

JAI HIND

ఆంధ్రప్రదేశ్ 2014-19 అభివృద్ధి,

Related pages 🎯Naidu wont tell you 🎯 Amaravati funds 🎯 Funds from Center 🎯 Naidu loots temples

Andhra Pradesh has GDP of 136 B$

[smartslider3 slider=19]

ఆండ్హైట్స్ యొక్క గొప్పతనాన్ని మరియు సెంటర్స్ కట్టుబాట్లను పూడ్చింది

Amaravati కోసం ప్రత్యేక భూమి పూలింగ్ లో పాల్గొన్న అన్ని 24,000 రైతులు కోసం మౌలిక కాపిటల్ లాభం పన్ను మినహాయింపు.

అలాగే, “పారవశ్యం” టిడిపి ఎలా ఉండేదో తనిఖీ చేయండి!

సౌర శక్తి

ఈ కేంద్రం సౌర శక్తి డెవలపర్లు మరియు కేంద్ర మరియు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలచే సుమారు 7,000 కోట్ల (970 మిలియన్ US డాలర్లు) పెట్టుబడితో నిర్మించబడింది. సోలార్ పవర్ డెవలపర్లు 1000 కోట్ల రూపాయలు (140 మిలియన్ US డాలర్లు) పెట్టుబడి పెట్టారు, మిగతా ₹ 6,000 కోట్లు (US $ 830 మిలియన్లు) APSPCL ని ₹ 200 కోట్ల (US $ 28 మిలియన్లు) కేంద్ర ప్రభుత్వం నుండి మంజూరు చేసింది.

కడప సోలార్ పవర్ ప్లాంట్

సౌర ప్లాంట్లో ఉత్పత్తి చేసే విద్యుత్ను కొనుగోలు చేయడానికి నిరాకరించడంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ డికామ్ల కారణంగా ప్రాజెక్టు ఆలస్యం అయింది. కడప పార్క్ వేలం వేయడంతో పాటు ఇతర వనరుల నుండి సోర్స్ విద్యుత్ని ఇష్టపడటంతో సౌర సుంకాలు గణనీయంగా పడిపోయాయని వాదన.

అనంతపురం అతిపెద్ద పవర్ ప్లాంట్

పెట్రోకెమికల్ కాంప్లెక్స్
పెట్రోకెమికల్ కాంప్లెక్స్ AP రీగోర్ యాక్ట్లో వాగ్దానం చేసింది. 2016 లో ప్రకటించబడింది.

Continue reading “ఆంధ్రప్రదేశ్ 2014-19 అభివృద్ధి,”

Shaheed Veer Bhagat Singh PART 1

Childhood and Early Life
Bhagat Singh was born on September 28, 1907, at Banga in Lyallpur district (now Pakistan) to Kishan Singh and Vidyavati. At the time of his birth, his father Kishan Singh, uncles Ajit and Swaran Singh were in jail for demonstrations against the Colonization Bill implemented in 1906. His uncle, Sardar Ajit Singh, was a proponent of the movement and established the Indian Patriots’ Association. He was well-supported by his friend Syed Haidar Raza in organizing the peasants against the Chenab Canal Colony Bill. Ajit Singh had 22 cases against him and was forced to flee to Iran. His family was the supporter of the Ghadar party and the politically aware environment at home helped incite a sense of patriotism in the heart of young Bhagat Singh.

What really put the fire of revolution against British was the Jaliawalabagh incident. Below clip tries to show what 11 year old Bhagat Singh would have felt as a child. Its said he travelled from Lohore to Amritsar, gathered soil with blood from Jaliawalabagh and kept offering it flowers everyday.

He discontinued his studies Lahore national college and started Navjivan Bharat Sabha .

He joined National College where he came in touch with great leaders like Swami Parmanand who who was all round incharge of

To tie him to a specific group or school of thought will be complete injustice to the personality of Bhagat Singh and what exactly he did in end to stand as becon for indians to take countryto freedom and beyond also inspire people to build a positive India.

Here he met revolutionary Sachindranath Sanyal who was from Bengal and had come to organise revolutary activity. Bhagat Singh had made his mind to become a revolutionary to drive out British.

Later he started to work at newspaper publication called Dainik Pratap. One of his atricles noted is based on Dasham Guru saying

With his inspired articles on patriotism, he came n contact with many other revolutionary like Azad. Kakori incident moved him deeply and he joined Hindustan Rebublic party.

We didn’t have bhagat singh in our syllabus, even when we did,so little is known which gives no inspiration to youth. Todays youth instead of taking him as Role model have ended up following Tukde gang or Movie models. Its shame upon us.

J P Sanders incident

Lala Lajpat Rai was lathi charged by British for a peaceful procession. A month later Lal scommbed to the injury. This made Bhagat singh very agitated and need for revenge with help of ChandraShekar Azad.

Revolutionaries declared , we shall take revenge

A year later they declare,

Revenge taken Blood for Blood with Sanders assassination

Parliament attack

Bhagat Singh along with Bhatukeshwar Dutt carried out bomb attack in the well of of the parliament. The bomb was very mild one and NOT to cause harm, it was rather to let British realize what Indians can do if need to drive British out.

They didn’t escape after attack even though they had all the opportunity. They rather happily surrendered.

Wath video in complete to understand.

An explosion is needed to move out the Deaf was heading of the pamphlets they distributed.

The bombs used by these revolutionary were sourced from Veer Savakars wing group ABhinav Bharat.

Tortures upon revolutionary wewre extreme. Jatin Das has borne 63 day fasting with circulation only around heart and reduced to 19 pounds at his death.

Bhagat Singh wenton for fasting upto 114 days and broke it with dal roti and not fruit juice.

On 23 May Bhagat Singh , Rajguru and Sukhdev were sentenced Hang to death.

Three sang this song as they were taken to the gallows to be hung till death.

They were not afraid of the consequences and passed on message:

We have done what we should to free India, it is now upon all Indians to be duty bound to not only take her to freedom but establish her as beacon to entire world.

His jail dairy is probably one of best places to look at to understand him. He even had predicted that the current congress government is hollow with corruption and only later generation would value the sacrifices of martyrs like him and the the real rise of India wouldcome into existence. Congress as matter of fact kept away Bhagat Singh story of sacrifice and it came to be light again in 1981. Congress even went to extent of labelling him a terrorist.

To be contonued PART 2

JAI HIND

Also refer

Last 12 hours of Bhagat

Swami Shraddhanand – The Unknown Mahatma

18 Mar 2019 18:35:12

When the word ‘Mahatma’ is used the name that comes to mind instantly, by Indians and foreigners alike, is that of Mohandas Karamchand Gandhi. However there is another person, rarely referred to in India’s history books, who is hailed with the title Mahatma. The man is Mahatma Munshi Ram, a freedom fighter, educationalist, follower of the Arya Samaj and a committed sanyasi.

Video gives us insight of mahatma who dedicated his life for the uplift of society.Do readcthrough entire article because understanding mahatma need greater. patience

Childhood

Munshiram was born in village Talwan of Punjab’s Jalandhar district in 1856 in a well to do Punjabi Khatri family. His father Lala Nanak Chand worked for the East India Company.

Munshiram started his school education at Varanasi. Since his father had a transferable job Munshiram was bereft of formal education in the formative years of life. He started pursuing Law which was interrupted because of his father’s transfers to places like Mirzapur and Bareilly where relevant education facilities were not available.

A little lack of attention from a busy father and excessive indulgence in affection of a doting mother resulted in the young Munshiram leading a wayward life. If there was a fall guy around, it was indeed he. What a miracle that such a man reformed himself to his finger tips and rose in stature in the public esteem to become a Mahatma.

Because of his wayward ways be began to get involved in activities that were not really accepted by society. Munshiram came across a few instances of injustice in Hindu society which made him renunciate Hinduism. This made him an atheist and do things which took a toll on his family and wife.

A Meeting that Changed his Life

One day Munshiram met Swami Dayanand Saraswati, founder of the Arya Samaj, by chance. His father was making arrangements for an event in Bareilly, and there were some important personalities and officers attending. Munshiram went to spoil the arrangements of the event but ended up being impressed by the influencing speech and courageous personality of Dayanand Saraswati. What followed was a long intellectual discourse with Swamiji on socio-religious matters.

So inspite of having practiced as a lawyer at Phillaur and Jalandhar he gave up this lucrative profession also when a call came from Swami Dayanand Saraswati to serve the Arya Samaj.

The seed sown in the United Provinces germinated and flowered in the Punjab. Munshiram, the fall guy, was transformed into a man with a mission who ascended the pedestal of a Mahatma. It was also a turning point in the religious and political history of India which was struggling for freedom from the British Empire.”

His life with Arya Samaj

Munshiram carried out various social activities at Arya Samaj that also included women’s education. In fact, he released a series of articles on women’s education in a newspaper where he explained the need for their education.

When he saw his own daughter, Ved Kumari, coming under the influence of Christianity because of studying in a Missionary run school he decided to provide children, devoid of missionary influence, schools runs by the Arya Samaj. This made him start the first Kanya Mahavidyalaya in Jalandhar. Note that the author’s mother studied here.

After Swami Dayanand Saraswati, founder of the Arya Samaj, passed away in 1883 his followers the Aryas of Punjab decided to commemorate his contribution by opening a chain of schools and colleges that would make students proud of their Vedic Dharma.

It was with that intent that the Dayanand Anglo Vedic School was founded in 1886 at Lahore. That was a big project where all Arya Samajis worked hard, put their heart and soul into this project.

Later on, Munshiram and Pundit Gurudatt felt that the Anglo element in DAV school was dominating the Vedic element. So they started the Gurukul system of education. Munshiram spearheaded this movement. It however, resulted in a split between DAV and Gurukul systems.

The first Gurukul started at Gujaranwala in modern day Pakistan in the year 1900. “
Twenty young boys formed the first batch of Brahmacharis (that is how students of the Gurukul are addressed). Among the pioneers were the two sons of Munshiram Ji – Harishchandra and Indra.

Later it moved to Kangri near Haridwar. Its intent was to produce disciplined citizens who imbibed Vedic ideals and had a national outlook.

His Role in India’s Freedom struggle

Munshiram played a very prominent role in the freedom struggle. He joined public agitations that were started by Gandhiji in 1919. By virtue of his personality he connected with the masses across various sections of society. He organized ‘hartals’ against the Rowlatt Act. When Gandhiji was arrested he led a protest march. When a soldier threatened to fire upon the crowd, Swamiji bared his chest and challenged the soldier to shoot.

When Punjab was writhing under the pains of atrocities by the British Government under martial law, it was Swami Shraddhanand who came forward to make arrangements for the Congress session at Amritsar. In this historic session, he introduced the program for eradication of untouchability that was adopted”.

Mahatma Munshiram made a debut in the world of journalism with his writings in Urdu and Hindi on both religious and social subjects. Propagation of the Vedic Dharm was his mission and he never deviated from this path. Following in the footsteps of his mentor, Swami Dayanand Saraswati, the Mahatma gave precedence to Hindi in Devnagari script in his writings. His paper, Sadharm Pracharak, was initially published in the Urdu language and became very popular. Later on, notwithstanding a financial loss, he chose to change over to Hindi in the Devnagari script which in the then Punjab was considered to be a language of women folk alone. The Mahatma’s editorial comments on burning topics of the day carried weight and influenced the public opinion.

Becoming a Sannyasi

In 1917 Munshiram became a Sanyasi, came to be known as Swami Shraddhanand and shifted his base to Delhi. Here he started a number of institutions for social, moral and cultural upliftment of people esp. the untouchables. He also started two newspapers, the TEJ in Urdu and ARJUN in Hindi.

The cause of upliftment of the downtrodden and the Shuddhi movement i.e. bringing back to the Vedic Dharm those men and women who had strayed into other religious folds, was very dear to his heart. He worked for both relentlessly and laid down his life at the altar of the Shuddhi”.

He always stood in the front line of the Arya Samaj movement and made the Arya Samaj a power and contributed to its popularity by his disinterested work and exemplary practical life. His towering and inspiring personality was a source of eternal inspiration. He believed in Hindu-Muslim unity from the very beginning.” 1

It was in 1919 that a huge crowd of Muslims had gathered at Delhi’s Jama Masjid in order to protest against oppressive British policies. Swamiji was invited to address the Muslims. His speech ended with Aum Shanti Shanti Shanti to which the crowds said Aamen.

Conflict between the Two Mahatmas

Swamiji and Gandhiji together worked for the freedom of the country. But as time passed, there started a conflict between two of them.

The first conflict was regarding untouchables. Swamiji proposed a program to help the untouchables and remove the untouchability in one of his speeches at the Congress. But that being led by Gandhiji was decided that it was not the appropriate time to start the program. Swamiji was disappointed with Gandhi’s negligence in this matter. Swamiji resigned from the Congress because of disagreements with Gandhi.

Another conflict between them was about Hindu-Muslim unity. Swamiji supported Hindu-Muslim unity. Whereas Gandhiji’s approach was different, some call it appeasement as was witnessed during the Khilafat Movement and Moplah Rebellion.

Death of the Forgotten Mahatma

So notwithstanding Swamiji addressing Muslims from the Jama Masjid in 1919 the situation changed because of Shuddhi Movement.

The dramatis personae are the Malkana Rajputs in the Mathura-Agra belt of the United Provinces. Long ago they had been forced by the Moghuls to convert to Islam. Yet they had retained their cultural distinctiveness. Swami Shraddhanand Saraswati saw a golden opportunity to encourage them to return to the religious fold of their forefathers.”

The mission of Shuddhi of the Malkana Rajputs was a roaring success,notwithstanding strong opposition of no less a person than Mahatma Gandhi himself. Maharana of Mewar and Pundit Madan Mohan Malviya rallied to the support of Swami Shraddhanand Saraswati. The movement gained momentum. Muslims could not bear it.

Though Swamiji worked all his life for the betterment of the people and the country, his death was most unfortunate.

😢😭

On 23rd December Abdul Rashid visited Swamijis home in Naya Bazaar Delhi. He conveyed that purpose of the visit was to have a brief discussion on Islam with Swamiji. During the visit, he was covered with a blanket, none suspected that he might have hidden a gun inside. He waited for the opportunity and asked one of Swamiji’s followers for a glass of water. During that very moment when no one was around, Rashid shot Swamiji. Hearing the gunshots people assembled there immediately. But Swamiji was no more. Rashid was hanged but that would not get Swamiji back.

It would be interesting to know what Gandhi said after the murder of the great proponent of the Shuddhi movement Swami Shraddhananda.

Pattabhi Sitaramayya wrote, “At the Gauhati Congress Session of 1926, Gandhi expounded what true religion was and explained the causes that led to the murder. Now you will perhaps recall why I have called Abdul Rashid (the murderer) my brother and I repeat it. I do not hold him guilty but Guilty are those who excited feelings of hatred against one another”.

There was a statue of Swamiji in front of Delhi Town Hall after independence. Inspite of his numerous contributions Swamiji did not get the fame or credit that he deserved. No one even knows him as Mahatma.

Thus, he became an unknown Mahatma.

Also read below links and movie

below links and movie

1 Stalwarts of Arya Samaj – Swami Shraddhanand

2 Swami Shraddhanand – A Martyr Mahatma

3 Khilafat Movement

Author – This article is compiled from various articles.

MOVIE _ MUST WATCH

You Vote (PART 3) _ Your Right, duty and power. Voter for Global power and Development

Indias international stature and Foreign affairs

Our current Prime Minister is accused of touring world all time. One should understand role of prime minister, his achievements and ignore the criticism whose core idea is to improve respective channels TRP and media try to please the parties funding them.

Our PM has succeeded in building strong , freindly relationship with almost all country (including Muslim countries). This places our country among the leading countries participating and benefiting from diplomacy, eradicate terrorism, solar revolution, artificial intelligence so on.

India has been able to take aggressive stance towards Terror state like Pakistan and has successfully isolated it globally and stopped funds tonit which Pakistan uses it for terror. Pakistan is country which least cares about its downfall and terror as it core business.

Yoga day has been introduced to world taking our rich culture to the world. The world is inspired by Idea of Bharat through our Prime Minister.

Prime Minister havising vision, determination we have been able to deal to an extent un likee ever before in the past. Dhoklam is an exaplary which all global leader have praised the way it has been dealt with.

Bharat now stands as inspiration and becon, thanks to strong , visionary global leadership of our beloved Prime Minister.

Growth and Development

Our dear PM has introduced NITI AYOG for true federal participation spirit and making Governance truly organised and professional by removed the old system which only revolved around whims of single family.

In previous governments kept thousands of projects pending over many many decades. Our dear PM has not only speeded up these projects but also completed 80_90% of them.

Villages are now electrified with revolutionary change and implementations. After so many years of freedom, many villages were deprived of electricity 18000 remote villages. Our PM determination has brought electricity to every end and corner of country.

Many states, un interrupted 3-Phase power supply are provisioned by funds from Central government only.

Railway budget was included with main budget inclusive of sothern budget.

Vishakpatman zone apppval and funds arranged by who? It is indeed determination of the Central government.

India today is among the most fast growing country and climbing rakings in economy. At same time the government has been excellent in paying back the debts and deficits.

Our country has stood as become vishwa guru, providing financial help to small country and even America also (California forest fire). Only a PM with strong character and global leadership can do so.

Foreign trips and MoUs signed (Part 1): Read how 5 years of Modi trumps 10 years of Manmohan Singh

Foreign trips usually mean tourism, business or education but for a few, it means diplomacy, trade andinternational relations. These people occupy the highest chairs in their respective nations. Leaders often visit foreign countries and Prime Minister Narendra Modi is no different. But sometimes, unfortunately, these foreign trips become a pointless political debate. Whether it was the PM Modi’s visit to the white house or a surprise visit to Pakistan, he was often blamed of ‘wasting the country’s resources for photo-ops’ or ‘publicity’. His critics don’t seem to fully understand or appreciate the strategic importance of these visits. These debates claim that Modi has taken more trips during his 5-year tenure than what Dr Manmohan Singh has taken in 10 years of his tenure.
In this article, we will do an impact assessment of foreign trips by our current Prime Minister Narendra Modi and former Prime Minister Dr Manmohan Singh and evaluate their effectiveness for our country.
To study the effectiveness, apart from a number of trips, we need to look at other factors such as which PM has a higher count of signing MoUs, who had more impact on their visits and cost analysis of total trips. So we shall see both the reports presented and compare the statistics in conclusion.
Manmohan Singh Trips to Foreign Countries:
Mr Manmohan Singh served for two terms and made 200 trips to foreign nations. Many of these trips were either conferences or summits. The important ones are mentioned below. This includes an agreement with Ethiopia regarding tax policy and industrial development in Ethiopia.
Country: Ethiopia
Date: 23-25 May 2011
MoUs Signed:
Agreement between India and Ethiopia for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income
MOU between National Small Industries Corporation, India and Federal Micro and Small Enterprises Development Agency, Ethiopia for mutual cooperation for the development of small industries in Ethiopia
Country: Myanmar
Date: 27-29 May 2012
MoUs Signed:
MoU on India-Myanmar Border Area Development
MoU for Establishment of the Advance Centre for Agriculture Research and Education(ACARE), Yezin Agriculture University, Nay Pyi Taw, Myanmar
MoU on the Establishment of a Rice Bio Park (Paddy and Rural Prosperity) at
Department of Agriculture Research Nay Pyi Taw, Myanmar
MoU on Establishing Border Haats across the Border between India and Myanmar
MoU on the establishment of Joint Trade and Investment Forum
Agreement on Cooperation between the Institute of Defence Studies and Analysis (IDSA) and Myanmar Institute of Strategic and International Studies (MISIS)
MoU regarding a USD 500 million Credit Line between Export-Import Bank of India and Myanmar Foreign Trade Bank.
MoU between Calcutta University, Kolkata, and Dagon University, Yangon
MoU on cooperation between the Indian Council of World Affairs (ICWA) and Myanmar Institute of Strategic and International Studies (MISIS)
Country: Germany
Date: 10-12 April 2013
MoUs Signed:
JDI between HRD ministry and the Federal Foreign Office of Germany regarding promotion of German as a foreign language in India
Intergovernmental MoU between India & Germany on Cooperation in the field of Higher Education
JDI on Indo-German cooperation in the area of Civil Security Research
JDI Department of Agriculture & Cooperation of India and the German Federal Ministry of Food, Agriculture and Consumer Protection
JDI by the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution of India and Federal Ministry of Economics and Technology of the Federal Republic of Germany on the Establishment of an Indo-German Working Group on Quality Infrastructure for Cooperation in Standardization, Conformity Assessment and Product Safety.
JDI between Germany and India on Indo-German Development Cooperation regarding the Establishment of Green Energy Corridors
Country: Thailand
Date: 29-31 May 2013
MoUs Signed:
Treaty Between The Republic of India and The Kingdom of Thailand on Extradition
MoU between the Government of the Republic of India and the Government of the Kingdom of Thailand on the Establishment of the India – Thailand Exchange Programme
MoU between Geo-Informatics and Space Technology Development Agency and Survey of India for cooperation in the field of Mapping and Geospatial Technology Applications
MoU between Geo-Informatics and Space Technology Development Agency and National Atlas and Thematic Organization for cooperation in the field of Mapping and Geospatial Technology Applications.
MoU between Financial Intelligence Unit, India and Anti Money Laundering Organization, Thailand on Cooperation in the exchange of Intelligence related to Money Laundering and Terrorism Financing
MoU between Indian Council for Cultural Relations and Thammasat University on the establishment of the ICCR Hindi Chair of Indian Studies (Hindi Language).
Country: Indonesia
Date: 11-12 October 2013
MoUs Signed:
MoU between the Ministry of Health and Family Welfare of the Republic of India and the Ministry of Health of the Republic of Indonesia on Health Cooperation
MoU between the Central Vigilance Commission of the Republic of India and Komisi Pemberantasan Korupsi of the Republic of Indonesia for International Cooperation on Combating Corruption
MoU between the Narcotics Control Board of the Republic of India and the National Narcotics Board of the Republic of Indonesia on Combating Illicit Trafficking in Narcotics, Drugs, Psychotropic Substances and their Precursors
MoU between the National Disaster Management Authority of the Republic of India and the National Agency for Disaster Management of the Republic of Indonesia on Cooperation in the field of Disaster Management
MoU between Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie, India and National Institute of Public Administration, Jakarta, Indonesia
MoU between Indian Council of World Affairs, India and the Indonesian Council of World Affairs, Indonesia
Country: China
Date: 22-24 October 2013
MoUs Signed:
Agreement on Border Defence Cooperation
MoU on Nalanda University
MoU to Strengthen Cooperation on Trans-Border Rivers
MoU on Cooperation in Road Transport and Highways
MoU on Power Equipment Service Centres in India
Agreement between Delhi-Beijing on the establishment of Sister City Relationship
Agreement between Bengaluru – Chengdu on Establishment of Sister City Relationship
Agreement between Kolkata – Kunming on Establishment of Sister City Relationship
Country: Myanmar
Date: 3-4 March 2014
MoUs Signed:
MoA on the Establishment of the BIMSTEC Permanent Secretariat
MoA Among BIMSTEC Member Countries Concerning Establishment of a BIMSTEC Centre for Weather and Climate
MoU on the Establishment of the BIMSTEC Cultural Industries Commission (BCIC) and BIMSTEC Cultural Industries Observatory (BCIO)
Manmohan Singh had managed to construct a solid framework within which foreign policy initiatives were pursued by his government. Some of the major steps taken during his tenure included the civil nuclear cooperation with US, India-ASEAN free trade, border talks with China and negotiations on Kashmir with the then President of Pakistan, Pervez Musharraf. The India-Japan relations had lost some of its momentum after Shinzo Abe was out of power.
Manmohan Singh was of the opinion that India’s economic rise and its regional and global profile would increase India’s standing within the international community. Manmohan Singh also stressed that the foreign policy should evolve from time to time in response to the changing realities of the world. He emphasized on India’s economic interests, its economic relations with the other Asian economies, other developing and developed economies to shape Indian Foreign Policy
One notable observation in the above table is that Manmohan Singh had signed multiple MoUs with Myanmar regarding Trade, Border security and agriculture. But this wasn’t effective to keep out Rohingya refugees and created a massive refugee crisis within Indian borders.
MoUs were signed with China for border security, trans-border rivers and development of sister relations of Indian cities with Chinese cities. These cities included Delhi, Bangalore and Kolkata. However, these cities continue to face the challenges of pollution, traffic congestion and encroachments irrespective of any pacts being associated with them.
If we analyze the visits of the former prime minister, he has travelled a lot but much of his overseas trips have failed to create any association with the foreign nations. Considering his reign of 10 years, his work could have tilted towards Asian Summits which deals with more important matters like climate control, peace treaties and global policies.
We can say that Manmohan Singh has failed to create an impact that India needed to convert with benefits from other nations. We are talking here about the most qualified prime minister across the World, who once changed the financial policies of our nation to provide us stability in distressed times.
Modi Wave
The onset of the Modi government saw a great appeal for overseas relationships. We will be including only the major ones below.
MoUs signed by Narendra Modi in 2014
Country: Myanmar
Date: 11–13 Nov
MoUs Signed:
MOA on the Establishment of the BIMSTEC Permanent Secretariat
MOA Among BIMSTEC Member Countries Concerning Establishment of a BIMSTEC Centre for Weather and Climate
MoU on the Establishment of the BIMSTEC Cultural Industries Commission (BCIC) and BIMSTEC Cultural Industries Observatory (BCIO)
Country: Fiji
Date: 19 Nov
MoUs Signed:
MoU on Cooperation on the exchange of information on structure and content of training programs for diplomats
MoU on earmarking of land for the Diplomatic Missions in respective capitals.
MoU for extending a Line of Credit for establishing a Co-Generation Plant in Fiji
Country: Nepal
Date: 25 Nov
MoUs Signed:
MoU on Nepal Police Academy (NPA)
MoU on Tourism
MoU Traditional Medicines
MoU on Youth Exchange
LoC US$ 1 billion Agreement
Motor Vehicle Agreement (MVA)
MoU on PDA for ARUN III
Twin City Agreement between Ayodhya-Janakpur
Twin City Agreement between Kathmandu-Varanasi
Twin City Agreement between Lumbini-Bodh Gaya
Few of the notable initiatives started included the establishment of a permanent secretariat, Centre for weather and climate and Cultural Industries Commission and Observatory with BIMSTEC. Memorandums of Association were signed for same at East Asia summit at Myanmar in Nov 2014. Additionally, few twin city agreements were signed with Nepal to provide aid and cooperation between Nepalese and Indian cities.
MoUs signed by Narendra Modi in 2015
Country: Seychelles
Date: 10–11 March
MoUs Signed:
As part of “Indian Ocean outreach” program to strengthen maritime ties and enhance bilateral development and cooperation
Country: Mauritius
Date: 11–13 March
MoUs Signed:
MoU between India and Republic of Mauritius in the field of Ocean Economy
The protocol between the concerned Agricultural departments of two nations for the importation of fresh mango from India
MoU for the Improvement in Sea and Air Transportation Facilities at Agalega Island of Mauritius
MoU on Cooperation in the field of Traditional System of Medicine and Homeopathy
Country: China
Date: 14–16 May
MoUs Signed:
MOU to jointly setup Photovoltaic (PV) Industry Park in India.
Tripartite MoU in the renewable energy sector
MoU to set up a Solar Cell and module manufacturing facility
MoU to generate 5,000 MW of solar power in the next five years as well as manufacturing of solar modules.
Master plan MoU on 2000 acre Industrial Park in Kakinada SEZ for hi-end Chinese equipment manufacturers
MoU for project financing
MoU for the credit facility
MoU on the development of potential projects
MoU to jointly build “China-India Information Service Industry Corridor”
MoU for cooperation in IT Sector Partnership MoU
Country: Mongolia
Date: 16–17 May
MoUs Signed:
MoU on Cooperation in the Field of Traditional Systems of Medicine and Homeopathy
MoU on Establishment of Cyber Security Training Centre
MoU on Establishment of India-Mongolia Joint Friendship School in Mongolia
MoU for Cooperation between the National Security Council of both the nations
MoU on Cooperation between the Ministry of External Affairs of both the nations
MoU between the Ministry of New and Renewable Energy of both the nations
MoU between the 2 countries on enhancing cooperation between the border guarding forces
MoU between the Tata Memorial Centre of India and the National Cancer Center of Mongolia for Gifting Bhabhatron-II Tele-therapy Unit along with a Radiotherapy Simulator
MoU between the Foreign Service Institute of the Ministry of External Affairs of the Republic of India and the Diplomatic Academy of the Ministry of Foreign Affairs of Mongolia
Country: South Korea
Date: 18–19 May
MoUs Signed:
MoU for Cooperation between the National Security Council Secretariat of the Republic of India and the Office of National Security of the Republic of Korea.
MoU between both the nations concerning Cooperation in the field of Electric Power Development and New Energy Industries.
MoU between both the nations on Cooperation in Youth Matters.
MoU between both the nations on Cooperation in the Fields of Maritime Transport and Logistics
Country: Turkmenistan
Date: 10–11 July
MoUs Signed:
MoU on the supply of Chemical Products between ‘Rashtriya Chemicals and Fertilizers Limited’ and ‘Turkmenhimiya.’
MoU regarding the Foreign Service between both nations
MoU between both the Governments on Cooperation in Yoga and Traditional Medicine.
MoU between both the Governments on Cooperation in the field of Tourism.
Country: Kyrgyzstan
Date: 12 July
MoUs Signed:
Memorandum of Mutual Understanding and Cooperation in the field of Elections
MoU between the Ministry of Economy of Kyrgyzstan and the Bureau of Indian Standards (BIS) on cooperation in the sphere of Standards.
Country: Singapore
Date: 23–25 November
MoUs Signed:
MoU on Cooperation in the area of Cyber Security.
MoU between Airports Authority of India (AAI) and Singapore Cooperation Enterprise (SCE) in Civil Aviation
MoU between NITI Aayog and Singapore Cooperation Enterprise (SCE) on Cooperation in the Field of Planning
MoU between the Narcotics Bureaus of both the nations to Combat Illicit Trafficking in Narcotic Drugs, Psychotropic Substance and their Precursors
MoU between the between Planning Organizations of both the nations in the Field of Urban Planning and Governance
Country: Russia
Date: 23–25 November
MoUs Signed
MoU between the Ministry of Railways of the Republic of India and the Joint Stock company “Russian Railways” on technical cooperation in the railway sector
MoU between Solar Energy Corporation of India and Russian Energy Agency regarding construction of solar energy plants in the Republic of India
MoU for cooperation between HEC & CNIITMASH for development of Centre of Excellence for heavy engineering design at HEC
MoU for cooperation between HEC & CNIITMASH for upgradation and modernization of HEC’s manufacturing facilities
MoU Between Prasar Bharati and Digital Television Russia on Cooperation in the field of Broadcasting
MoU in the field of investment cooperation in the Russian Far East
MoU for Cooperation for geologic survey, exploration and production of hydrocarbons onshore and on the
continental shelf of the Russian Federation
MoU for Cooperation for geologic survey, exploration and production of hydrocarbons onshore the Russian Federation between Rosneft oil company, Oil India Limited and Indian Oil Corporation Limited.
In 2015 Narendra Modi went on to explore new countries with which India didn’t establish a prior relationship. Modi went to Seychelles and started the Indian Ocean Outreach program to strengthen maritime ties and extended relationship with Mauritius for improvement in Sea Transportation facilities.
Later Narendra Modi visited China. The visit to China saw some crucial MoUs being signed which included association in setting up solar energy module manufacturing facility at India and manufacturing of hi-end Chinese device manufacturing. This was followed by a visit to adjoining countries that included Mongolia and South Korea. In Mongolia, the deals signed focused on the field of Medicine, Modern education and border security.
The MoUs signed here geared strategic influence considering the location of Mongolia with bordering nations. To establish an association in the Far East, Narendra Modi struck up a deal with South Korea for Cooperation on national security and Electric power generation. To establish an association with Superpower Modi also signed MoU with Russia, on Technical Cooperation in the railway sector, and technology in oil extraction.
MoUs signed by Narendra Modi in 2016
Country: Saudi Arabia
Date: 2–3 April
MoUs Signed:
MoU between Financial Intelligence Unit of both nations concerning Cooperation in the Exchange of Intelligence related to Money Laundering, Terrorism Financing and Related Crime
Country: Iran
Date: 22–23 May
MoUs Signed:
MoU between Foreign ministres on Policy Dialogue between Governments and Interaction between Think Tanks
MoU between Foreign Service Institute, MEA and the School of International Relations, Iran’s MoFA
MoU between Indian Council for Cultural Relations and Islamic Culture and Relations Organizations of the IR Iran
MoU between EXIM Bank and Iran’s Ports and Maritime Organization [PMO] on current specific terms for the Chabahar Port project
MoU between ECGC [Export Credit Guarantee Corporation] Limited of India and the Export Guarantee Fund of Iran (EGFI)
MoU between National Aluminium Company Limited (NALCO) and the Iranian Mines and Mining Industries Development and Renovation Organization (IMIDRO)
MoU between IRCON and Construction, Development of Transport and Infrastructure Company (CDTIC) of Iran
MoU for cooperation between the National Archives of India and the National Library and Archives Organization of the Islamic Republic of Iran
Country: Qatar
Date: 4–5 June
MoUs Signed:
MoU on Cooperation and Mutual Assistance in Customs Matters between both Governments
MoU concerning cooperation in the exchange of intelligence related to money laundering, terrorism-financing and related crimes
MoU for Cooperation in Skill Development and Recognition of Qualifications
MoU on cooperation in Tourism between both Governments
MOU between India & Qatar for Cooperation in the field of Health
The First Executive Programme for MoU in the field of Youth and Sports between both the governments
Country: Mozambique
Date: 7 July
MoUs Signed:
MoU between India and Mozambique on drug demand reduction and prevention of illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances
MoU between both governments in the field of Youth Affairs and Sports
Long-term agreement for the purchase of pulses from Mozambique.
Country: South Africa
Date: 8-9 July
MoUs Signed:
MoU on ICT
MoU on Tourism
MoU on Grass Root Innovation (S&T)
Country: Tanzania
Date: 10 July
MoUs Signed:
MoU on Cooperation in the field of water resource management and development between the two countries
MoU on Visa waiver agreement for Diplomatic/Official passport holders between the two countries
MoU between both the Governments for Establishment of Vocational Training Centre at Zanzibar
Country: Kenya
Date: 11 July
MoUs Signed:
MoU on Defence Cooperation
MoU on Cooperation in the field of standardization, expertise sharing and mutual trade between Bureau of Indian Standards and Bureau of Kenya Standards
MoU on Cooperation in the field of National Housing Policy Development and Management
Country: Japan
Date: 11-12 November
MoUs Signed:
Memorandum of Cooperation (MOC) on the Manufacturing Skill Transfer Promotion Program
MoC on Cooperation in Sports
MoU between ISRO and JAXA concerning Cooperation in the Field of Outer Space
MoU on Mutual Collaboration in Marine and Earth Science and Technology
MoC in the Field of Agriculture and Food Related Industry
MoU for Transport and Urban Development
MoU between concerned Field of Textiles
MoUs signed by Narendra Modi in 2017
Country: Spain
Date: 30–31 May
MoUs Signed
MOU on Technical Cooperation in Civil Aviation
MOU on Cooperation in organ transplantation
MOU on Cooperation in Cyber Security
MOU on Cooperation in Renewable Energy
MOU between the Foreign Service Institute and Diplomatic Academy of Spain
Country: Russia
Date: 31 May–2 June
MoUs Signed
Memorandum of cooperation between ALROSA Joint Stock Company (Public Joint Stock Company) and the Council for the Promotion of the Export of Precious Stones and Jewellery of India
Country: Israel
Date: 4–6 July
MoUs Signed
MoU For setting up of India-Israel Industrial R&D and Technological Innovation Fund (I4F).
MoU on National Campaign for Water Conservation in India
MoU on State Water Utility Reform in India
MoU between the ISRO) and the Israel Space Agency (ISA)regarding cooperation in GEO-LEO Optical Link
MoU between the Indian Space Research Organization (ISRO) and the Israel Space Agency (ISA) regarding cooperation in Electric Propulsion for Small Satellites
MoUs signed by Narendra Modi in 2018
Country: United Arab Emirates
Date: 10–11 Feb
MoUs Signed
MOU between Indian Consortium (OVL, BPRL & IOCL) and ADNOC
MoU between Ministry of Railways, India and Federal Transport Authority-Land & Maritime of UAE
MoU between Bombay Stock Exchange (BSE) and Abu Dhabi Securities Exchange (ADX)
MoU between Government of Jammu and Kashmir and DP World
Country: Oman
Date: 11–12 Feb
MoUs Signed
MoU on Academic and Scholarly cooperation sectors between Defence Institutes
MoU in the field of Tourism cooperation between India and Oman
MoU on Cooperation in the field of health
MoU on Cooperation in the peaceful uses of outer space.
MoU on Cooperation between Foreign Service Institute, Ministry of External Affairs, India and Oman Diplomatic Institute.
Country: Indonesia
Date: 29 May
MoUs Signed
MOU between India and Indonesia on Scientific and Technological Cooperation
MOU between India and Indonesia on Technical Cooperation in the Railways sector
MOU between India and Indonesia on Health Cooperation
MoU between Indian and Indonesia on Pharmaceutical, Biological and Cosmetics Regulatory Functions
MOU on Policy dialogue between two Governments and Interaction between Think Tanks
Country: South Africa
Date: 25–27 July
MoUs Signed
MoU on Cooperation in Agricultural Research and Education.
MoU regarding the Setting up of the “Gandhi Mandela Centre of Specialization for Artisan Skills” in South Africa.
MoU on Cooperation in the Exploration and uses of Outer Space for Peaceful Purposes.
MoUs signed by Narendra Modi in 2019
Country: Saudi Arabia
Date: 20 Feb

MoUs Signed
MoU on Investing in National Investment and Infrastructure Fund
MoU on Cooperation in the field of Tourism
MoU on Cooperation in the field of Housing
MoU on Cooperation of Broadcasting for the exchange of audio-visual programme
Countrywise comparison
In 2016 Narendra Modi covered the majority of Arab countries and the African continent. In Saudi Arabia and Qatar, Modi signed MoU concerned with Financial Intelligence between two nations in order to curb financial malpractices and reduce terrorism. While MoUs with Iran involved Development of Port infrastructure and Trade exports. The step was a crucial boost in promoting trade with Iran. During the same time, Modi signed MoUs between India and Mozambique for cooperation and mutual assistance with customs on the reduction of drug demand and narcotics drug prevention. MoUs were signed with Kenya regarding the strengthening of defence and mutual trade corporation. The year ended with a visit to Japan where Modi signed MoUs in areas like skill development, Sports, earth science and technology and outer space technology
In 2016, Modi signed some crucial MoUs with Spain and Russia. MoU with Spain included cooperation in civil aviation, organ transplantation, cybersecurity and foreign services. A crucial MoU with Russia was established for the promotion of export of precious stones and Jewelry from India.
In 2017 Narendra Modi created history by being the first ever Indian Prime Minister to visit Israel. The MoUs signed at Israel included enlightened some essential relations between India and Israel. This included areas like Technical innovation. Research and Development, Water conservation reforms and space technology.
Lastly, In 2018, Modi started with a visit to UAE and Oman. The MoUs with these nations between Oil trade, railway trade, stock exchange policies and defence cooperation. In South Africa, Modi signed MoU regarding agricultural research. Another MoU was also signed to set up Gandhi Mandela Centre in Africa specializing in artisan skills.
Conclusion
We present a table below comparing the number of total trips and countries visited by Manmohan Singh and Narendra Modi. The table below gives region wise breakup of trips made by Manmohan Singh during his two terms and by Narendra Modi in during his present term.
As we conclude, there are a few key points every Indian and every voter must be cognizant of:-
Total number of trips made by Modi is 94 which is in fact even lower than the total trips made by Dr Singh in UPA-2’s regime
In his tenure, Narendra Modi has ensured that he clubs the visit to nearby nations saving the country immense time and money. For instance, in 2015 Modi visited China between 14th-16thMay but also covered South Korea and Mongolia in the same week unlike others who made no such attempt
In terms of signing international deals, Narendra Modi has delivered 322% more than Manmohan Singh (Narendra Modi- 129 MoUs and Manmohan Singh – 40 MoUs) at only 18% additional costs (Narendra Modi 42 Cr and 35.4
Cr).
In his trips, Modi has covered 30% more nations further expanding and enriching India’s global presence and footprint
The past 4 years have seen a drastic improvement in India’s bilateral ties with major nations such as the US, UK, Russia, Israel and Japan.

6. Apart from the numbers or the quantitative aspect (number of trips, countries visited etc.), Modi has achieved remarkable success at the qualitative aspects of the trips measured by our bilateral relations, international support, number of MoUs, trade ties etc.
There are 10 countries including major economies such as Spain, Australia, Switzerland that have been visited after 10 years by an Indian Prime Minister
It is for the first time that an Indian PM visited Israel- a country whose intellectual prowess, strategic importance and global influence, even the US takes note of. Modi’s visit to Israel yielded multifarious benefits including but not limited to collaboration in the startup ecosystem, defence ties, improved relations and cooperation.
(Note: We have tried to cover all the important MoUs signed by both the former Prime Minister Manmohan Singh and Prime Minister Modi. We have not included the recent MoUs signed by Prime Minister Modi in his visit to South Korea.
We have sourced our information from publicly available references. If we have missed an important MoU signed either by former PM Manmohan Singh or PM Modi, we would be obliged to incorporate the information in this article if brought to our notice.)

2019లో మోడీని ఎందుకు గెలిపించాలి ? ( ఇవిగో 100 కారణాలు….)

2019లో మోడీని ఎందుకు గెలిపించాలి ?
( ఇవిగో 100 కారణాలు….)

1.గత నాలుగున్నర సంవత్సరాలలో ప్రపంచ బ్యాంకు వద్ద ఒక్క రూపాయి కూడా అప్పు చేయని మోడీ ప్రభుత్వం!

2. నాలుగున్నర సంవత్సరాల పరిపాలనలో ఒక్క అవినీతి ఆరోపణా లేకుండా పాలన చేస్తున్నందుకు,

3. ఉచితంగా ₹5 లక్షల ఆరోగ్య భీమా 50 కోట్ల మంది ప్రజలు “ఆయుష్మాన్ భారత్” ద్వారా అందుకుంటున్నారు!

4. దేశంలోని పేదలకు ఉచిత విద్యుత్ కనెక్షన్లు 4 కోట్ల మంది ప్రజలకు ఇచ్చింది మోడీ ప్రభుత్వం.

5. గత 65 ఏళ్ళలో 12 కోట్ల వంట గ్యాస్ కనెక్షన్లు ఇస్తే, నరేంద్ర మోడీ హయాంలో గత నాలుగున్నర సంవత్సరాలలోనే 13 కోట్ల గ్యాస్ కనెక్షన్లు ఇచ్చారు. వీటిలో 6 కోట్ల కనెక్షన్లు పేద మహిళలకు ఉచితంగా ఇచ్చారు. ఈ బడ్జెట్‌లో మరో 8 కోట్ల మంది మహిళలకు ఉచిత గ్యాస్ కనెక్షన్లు ఇస్తున్నారు! మీ సోదరీమణులకు వచ్చిన ఉచిత గ్యాస్ కనెక్షన్ నరేంద్ర మోడీ గారు ఇచ్చినదే!

6. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం పెట్రోలు అమ్మే దేశాలకు పెట్టిన చమురు అప్పు 1,30,000 కోట్లు + వడ్డీ 40,000 కోట్లు = మొత్తం 1,70,000 కోట్ల రూపాయలు తీర్చినది మోడీ ప్రభుత్వమే! కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం Oil Bonds పేరుతో చేసిన అప్పు 2 లక్షల14 వేల కోట్ల రూపాయలు తీర్చినది మోడీ ప్రభుత్వమే! ఆయిల్ కంపెనీలకు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఇవ్వలసిన సబ్సిడీలు 4,34,000 కోట్ల రూపాయలను ఇచ్చినది మోడీ ప్రభుత్వమే!

7. ప్రధానమంత్రి ఆవాస యోజన ద్వారా దేశంలోని పేదలకు 1 కోటీ 53 లక్షల ఇళ్ళు నిర్మాణం. దేశంలోనే అత్యధికంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ కు 9 లక్షల 66 వేల ఇళ్ళు కేటాయింపు! మీ మిత్రులకు, బంధువులకు వచ్చిన ప్రతీ ఇల్లూ నరేంద్ర మోడీ గారు ఇచ్చినదే

9. అంతేకాకుండా మధ్యతరగతి వారు 9 లక్షల గృహ రుణం తీసుకుంటే 4% వడ్డీ రాయితీ, 12 లక్షలు గృహ రుణం తీసుకుంటే 3% వడ్డీ రాయితీ ఇస్తుంది కేంద్ర ప్రభుత్వం.

10). ఆదాయ పన్ను పరిమితి 5 లక్షలకు పెంచారు. [ 80c కింద 1,50,000, 80D, ప్రామాణిక తగ్గింపు (ఇది 50 వేలు), గృహరుణ వడ్డీ మొ.నవి అన్నీ కలిపితే 10 లక్షల ఆదాయం ఉన్నా పన్ను ఉండదు]

11) ఇకపై రెండు ఇళ్ళను సొంతంగా నివాసం ఉంటున్నట్లుగా చూపించుకోవచ్చును. ఇప్పటి వరకు ఒక ఇల్లే చూపించాలి. దానివల్ల మరింత పన్ను ఆదా!

12) బ్యాంకులు, పోస్ట్ ఆఫీసుల్లో డిపాజిట్లపై వడ్డీ పదివేలు దాటితే పన్ను కట్టాలి. ఇప్పుడు ఆ వడ్డీ 40,000 వరకూ పన్ను లేదు.

13) ఇంటిని వ్యాపారాలు కోసం అద్దెకు ఇస్తే, ఆ అద్దె 1,80,00 దాటితే పన్ను కట్టాలి. అది ఇప్పుడు 2,40,000 కు పెంచారు. నెలకు 20 వేలు అద్దె వచ్చినా పన్ను లేదు.

14). ఐదు ఎకరాలు లోపు ఉన్న రైతులకు సంవత్సరానికి ₹ 6,000 పెట్టుబడి సహాయం ప్రకటించారు నరేంద్రమోడీ.12 కోట్ల మంది చిన్న రైతులకు ఉపయోగం. ఇది 2018 డిసెంబర్ నుండి అమలవుతుంది.

15). OBC లకు ప్రీ-మెట్రిక్ స్కాలర్షిప్ కోసం ఆదాయం అర్హత రూ .44,500 నుంచి రూ. 2.5 లక్షలకు పెంచబడింది. SC విద్యార్థులకు ప్రీ-మెట్రిక్ స్కాలర్షిప్ కోసం ఆదాయ అర్హత రూ. 2 లక్షల నుంచి రూ. 2.5 లక్షల వరకు పెంచబడినది

16). నెలకు ₹ 100 కడితే, ఆ వ్యక్తికి 60 సం. దాటాక ప్రతి నెలా ₹ 3,000 పెన్షన్ చెల్లిస్తుంది కేంద్ర ప్రభుత్వం.

17). SC, ST సంక్షేమానికి ₹ 76,800 కోట్లు కేటాయించింది కేంద్ర ప్రభుత్వం.

18). కార్మికుల ప్రమాదభీమా ₹ 1.5 లక్షలు నుండి 6,00,000 పెంచబడింది.

19). రక్షణ రంగానికి రూ. 3 లక్షల కోట్ల కేటాయింపు. అవసరమనిపిస్తే అదనపు నిధుల కేటాయింపుకు సిద్ధం.

20. మాల్యా ఆస్తులను వేలం వేస్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు 13,000 కోట్ల రూపాయల మాల్యా ఆస్తులను కేంద్రం జప్తు చేసింది. దావూద్ ఇబ్రహీం విదేశాల్లో ఉంచుకున్న దొంగ సొమ్ము, మన దేశంలోని అతని ఆస్తులను కూడా జప్తు చేస్తున్నారు! జాకీర్ నాయక్ అస్తులను కూడా కేంద్రం జప్తు చేస్తుంది.

21. భారతమాల-1 పధకం క్రింద 5,35,000 కోట్ల రూపాయలతో హైవేలను నిర్మిస్తుంది కేంద్ర ప్రభుత్వం.
కాంగ్రెస్ పాలనలో 2013-2014 లో రోజుకు 12 కి.మీ. హైవేను నిర్మిస్తే, మోడీ పాలనలో 2017-18 లో రోజుకు 27 కి.మీ. హైవే ను నిర్మించారు.

22. సేతుభారతం ప్రాజెక్టు క్రింద 20,800 కోట్ల రూపాయలతో రైల్వే ఓవర్ బ్రిడ్జిలను, వంతెనలు నిర్మిస్తుంది కేంద్ర ప్రభుత్వం.

23.రైతుల పంటలకు మద్దతు ధర స్కీమ్ (Price Support Scheem) పెట్టారు మోడీ, మరియు Price Deficiency Scheem ద్వారా రైతులు నూనె గింజల పంటను మద్దతు ధరకన్నా తక్కువకు అమ్మితే, మిగిలిన సొమ్మును కేంద్రం నేరుగా రైతుకు చెల్లిస్తుంది.

24. ఆధార్ అనుసంధానం చేయడం వలన ప్రభుత్వ పధకాలలో నకిలీ లబ్ధిదారులను తొలగించారు. దానివలన 90,000 కోట్ల రూపాయలను ఆదా చేయడం జరిగింది.

25. ప్రధానమంత్రి జన ఔషది కేంద్రాలు 3,000 పైగా ఇచ్చింది కేంద్రం. వీటిలోని మందుల ధరలు 50% పైగా తక్కువ ధరకే లభిస్తున్నాయి. AMRIT ఫార్మసీల ద్వారా కేన్సర్, గుండె జబ్బులకు మందులు 60-90% తక్కువ ధరల్లో లభిస్తున్నాయి మోడీ ప్రభుత్వం వచ్చాకా!

26. కిడ్నీ పాడయిన రోగులకు ప్రధానమంత్రి డయాలిసిస్ పధకం ద్వారా దేశంలో సుమారు 500 పైగా డయాలసిస్ యూనిట్లు డయాలిసిస్ రోగులకు సేవలందిస్తున్నాయి.

27. దేశంలో కొత్తగా అత్యంత అధునాతనమైన 20 AIIMS హాస్పటళ్ళను నిర్మిస్తున్నారు.

28. దేశంలో కొత్తగా కడుతున్న మెడికల్ కాలేజీల్లో + పాత కాలేజీల్లో కలిపి మొత్తం 15,354 MBBS సీట్లను పెంచడం జరిగింది. అలాగే 12,646 P.G సీట్లను పెంచింది కేంద్ర ప్రభుత్వం.

29. ప్రధానమంత్రి గ్రామీణ సడక్ యోజన పథకం క్రింద 1,60,000 కి.మి గ్రామీణ రోడ్లను నిర్మించడం జరిగింది. 2013-14 లో 69 km/day అయితే, 2017-18 లో 134 km/day.

30. గత 30 సం.లలో 5 జాతీయ పోర్టులను నిర్మిస్తే, ఈ నాలుగు సంవత్సరాలలో 30 కొత్త పోర్టులను నిర్మించడం జరిగింది.

31). ఇల్లు అమ్మినప్పుడు 2 కోట్లలోపు లాభం ఉంటే, దానితో రెండు ఇళ్ళలో పెట్టుబడి పెట్టి పన్ను మినహాయింపు పొందవచ్చు.

32). ఉద్యోగులకు 10 లక్షలుగా ఉన్న గ్రాట్యుటీని 20 లక్షలకు పెంచారు. ఒక సంస్థలో 5 సంవత్సరాలు పనిచేసి, రిటైరయినా, ఉద్యోగం వదిలివేసినా ఆ ఉద్యోగికి గ్రాట్యుటీ చెల్లించాలి.

33. కేంద్రం పట్టణ స్మార్ట్ సిటీలను గుర్తించి, వాటి అభివృద్ధికి 2,01,979 కోట్లను అందచేస్తుంది. దీనివలన 10 కోట్ల పైచిలుకు ప్రజలకు ఉపయోగం.

34. దేశంలోని Start Up ల ప్రోత్సాహానికి 10,000 కోట్ల నిధిని కేటాయించడం జరిగింది. వారికి మూడు సంవత్సరాలు ఆదాయపు పన్ను లేదు మరియు అనేక ఇతర ప్రోత్సాహకాలు ఇస్తుంది కేంద్ర ప్రభుత్వం.

35. జపాన్ సహాయంతో హై స్పీడ్ రైలు మనదేశంలో తయారవుతుంది. ఈ ప్రాజెక్టు ప్రారంభదశలోనే 20,000 మందికి ఉద్యోగాలు లభించాయి.

36. గ్రామీణ, పట్టణ ప్రాంతాలలో నాణ్యమైన వైద్య సేవలకు వెల్ నెస్ సెంటర్ల ఏర్పాటుకు 1600 కోట్లు కేటాయించారు. 2022 కల్లా 1.5 లక్షల ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాల స్ధాయి పెంచి, క్యాన్సర్ వంటి వ్యాధులకు కూడా చికిత్సలు అందచేస్తారు.

37. నోట్లు రద్దు వలన మూడు లక్షల కోట్ల నల్లధనం బ్యాంకులకు వచ్చి చేరింది. కొందరు ఏమి చేయాలో తెలియక 500, 1000 నోట్లు కాల్చిపారేసారు! తీవ్రవాదులు, నక్సలైట్ల వద్ద ఉన్న సొమ్ములు చిత్తు కాగితాలుగా మారిపోయాయి.

38. నలబై వేల నకిలీ NGO లను మూతబడ్డాయి. క్రైస్తవ మిషనరీలకు వచ్చిన సొమ్ముకు లెక్కలు అడిగి, లెక్కలు చెప్పని సంస్థలు అనుమతి రద్దు చేసారు!

39. మూడు లక్షల అరవై వేల డొల్ల కంపెనీల అనుమతి రద్దు చేసారు.

40. కేంద్ర పన్నుల్లో రాష్ట్రాలకు వాటా పెంచొద్దన్న ఫైనాన్స్ కమీషన్ సిఫార్సులను కూడా పక్కన పెట్టి, రాష్ట్రాలకు పన్నుల్లో వాటాను 32% నుండి 42% కు పెంచారు మోడీ.

41. దేశవ్యాప్తంగా 22,000 గ్రామ సంతలను, వ్యవసాయ వ్యవసాయ మార్కెట్లుగా అభివృద్ధి చేసేందుకు, అక్కడి సదుపాయాలకు 2,000 కోట్లు కేటాయించారు మోడీ.

42. ముస్లిం సోదరిలకు తలాక్ దారుణాలు నుండి విముక్తి కలిగించారు. ముస్లిం స్త్రీలు ఇప్పుడు పురుష సంరక్షకుడు లేకుండా హజ్ చేయగల అవకాశం కల్పించారు.

43. ప్రపంచ బ్యాంకు ప్రకటించిన Ease of Doing Business ర్యాంకుల్లో భారత్ కాంగ్రెస్ హయాంలో 142 స్ధానంలో ఉంటే, అది మోడీ హయాంలో 77 కు చేరుకుంది!

44. చైనా వాడు డోక్లాం నుండి దౌడు తీసాడు, ఎవరి వలన?

45.పాకిస్తాన్ వాళ్ళను, బర్మాలో ఉన్న తీవ్రవాదులను “సర్జికల్ స్ట్రైక్” తో తెల్లారిగట్ల చప్పుడు లేకుండా మట్టు పెట్టారు. పుల్వామాలో సైనికులపై దాడికి బదులుగా పాకిస్తాన్ తీవ్రవాద స్ధావరాలపై దాడిచేసి సుమారు 350 మంది‌ని హతమార్చారు.

46.ప్రధాని మంత్రి మోదీ ఒక్కడే కాదు, రాహుల్ గాంధీ కూడా నవరాత్రి పూజలు చేస్తున్నాడు, శివాలయాలకు వెళుతున్నారు!

47.అయినా సరే పెట్రోల్ 45 కు కొని 75 కు మోడీ అమ్ముతున్నాడు అంటున్నారు! ఇందులో రాష్ట్రానికి వచ్చేదెంత? ఇంతకు ముందు ప్రభుత్వాలు అదేపని చేసినప్పుడు ఎందుకు అడగలేదు? బియ్యం 30 కు కొని 1రూ. కు ఇస్తుంటే ఎలా తీసుకుంటున్నారు..?
పంచదారపై సబ్సిడీ ఎంత?

48. పేద ప్రజలకు పది కోట్ల టాయిలెట్స్ (మరుగుదొడ్లు) ఇచ్చినది ఎవరు ?

49. ఇరవై ఆరు రాష్ట్రాలలో, ఇరవై నాలుగు గంటలూ కరెంటు ఇస్తున్నారు మన మోడీజీ !

50‌. అంగన్‌వాడీ కార్యకర్తలకు మోడీ రాకముందు 2014లో జీతం: 4,200, ఇప్పుడు (2018) : Rs.10,500. సహాయకులకు 2014 లో: 2,400, ఇప్పుడు: Rs.6,000

51) 42 మెగా ఫుడ్ పార్కులు — ఆంధ్ర.. తెలంగాణ.. పంజాబ్..హర్యానా..మహారాష్ట్ర.. తమిళనాడు రైతులకు ఉపయోగం..

52. దేశంలో పప్పుధాన్యాలు 2014 ముందు 1.5 లక్షల టన్నులు నిల్వ ఉంటే, మోడీ వచ్చాక అది నిల్వ 20 లక్షల టన్నులకు పెరిగింది

53. ఐదున్నర కోట్ల మందికి రెండు లక్షల జీవిత భీమా ప్రయోజనం.

54.. గుండె జబ్బులతో బాధపడే సామాన్యులకు మేలు చేకూరేలా స్టంట్ ధరలను తగ్గించిన మోదీ ప్రభుత్వం.
రు.1,21,000 గా ఉన్న సగటు గరిష్ట స్టంట్ ధర, ప్రస్తుతం రు.27,890. మోకాళ్ళ మార్పిడి చికిత్సలో ఉపయోగించే ఇంప్లాంట్ లు పరికరాల ధరల తగ్గించింది కేంద్ర ప్రభుత్వం.

55. మోడీ ప్రధాని కాకముందు దేశంలో రెండే మొబైల్ తయారీ కంపెనీలు ఉండేవి. ఇప్పుడు ‌268 మొబైల్ తయారీ కంపెనీలు ఉన్నాయి. వీటివలన 3 లక్షల కోట్ల రూపాయల విదేశీ మారకద్రవ్యం ఆదా! ఈ కంపెనీలలో సుమారు 10 లక్షల మంది ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు!

56. ప్రధాన మంత్రి ముద్ర యోజన పధకం కింద దేశమంతటా 12 కోట్ల మంది చిన్న‌ వ్యాపారులకు 7 లక్షల 23 వేల కోట్ల రూపాయల రుణం ఇచ్చాయి బ్యాంకులు. ఆంధ్రరాష్ట్రంలో “22,58,473“ మంది #ముద్రలోన్ పథకం ద్వారా #చిరువ్యాపారులు_లోన్ తీసుకున్నారు. (మే 2018 నాటికి)

57. స్టాండ్-అప్ ఇండియా : ఈ పధకం మహిళా/ ఎస్సీ / ఎస్టీ / ఒబిసి వ్యాపారవేత్తలకు రూ 1 కోటి వరకు రుణాలను అందిస్తుంది. ముద్ర & స్టాండ్-అప్-ఇండియా నుండి సంయుక్తంగా 9 కోట్లమంది మహిళలు లబ్ది పొందారు

58. ఇప్పటి వరకూ దేశంలో కరెంటు లేని 18,000 గ్రామాలకు కరెంటు సదుపాయం కల్పించారు.

59. దేశంలోని పంచాయతీలకు నవంబర్ 2018 వరకూ సుమారు 43 కోట్ల LED బల్బులు ఉచితంగా ఇచ్చారు. మీ వీధిలో వెలిగే ప్రతి LED బల్బ్ మోడీ ఇచ్చినదే!

60. 2004- 2014 వరకూ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం హయాంలో భారత్ లో 52 ఉగ్రవాద దాడులు జరిగాయి. గత నాలుగున్నర సంవత్సరాలలో ఉగ్రవాదులు కాశ్మీరులో తప్ప, ఎక్కడా ఒక్క బాంబు దాడి కూడా జరగలేదు. 2018లో కాశ్మీరులో 260 మంది ఉగ్రవాదులను సైన్యం హతమార్చడం జరిగింది.

61. బాలికలపై అత్యాచారాలకు మరణశిక్ష సైతం విధించగల POSCO చట్టం చేసారు.

62. ప్రధానమంత్రి మాతృవందనం పధకం ద్వారా సంవత్సరానికి 50 లక్షల మంది గర్భిణీ స్త్రీలకు Rs.6000 ఇస్తుంది కేంద్ర ప్రభుత్వం.

63. మోడీ తెచ్చిన బ్యాంకు చట్టం వలన 2100 కంపెనీల నుండి 3,00,000 కోట్ల రూపాయల మొండి బకాయిలు బ్యాంకులకు వసూలయ్యాయి!

64. గత 4 సంవత్సరాల్లో 2,12,360 కోట్ల రూపాయల నల్లధనం కేంద్రం స్వాధీనం చేసుకుంది!

65. 30 మిలియన్ల (30,000,000) నకిలీ గ్యాస్ కనెక్షన్ ఖాతాదారులు తొలగించబడ్డారు!

66. ఆడపిల్లలకు చదువు, ఆర్దిక స్వావలంబన కోసం పెట్టిన సుకన్య యోజన, పెన్షన్ రానటువంటి పేదల కోసం అటల్ పెన్షన్ యోజన వంటి పధకాలు కేంద్రానివే.

67. దేశవ్యాప్తంగా 5,000 బయోగ్యాస్ ప్లాంట్లు ఏర్పాటు. పెట్రోలు, డీజిల్ వినియోగాన్ని తగ్గించడం కోసం వాహనాలకు కంప్రెస్డ్ బయోగ్యాస్.

68. రైతులకు ట్రాక్టర్ల పంపిణీ, నిరుద్యోగులకు Thanq CM sir కార్లు, గేదెలు, గొర్రెలు పంపిణీ పధకాలకు సబ్సిడీ నిధులు మొత్తం కేంద్ర ప్రభుత్వానివే!

69. యూరియాకు వేప కోటింగ్ వలన యూరియా బ్లాక్ మార్కెట్ అరికట్టబడినది. కారణం ఎవరు?

70. కాంగ్రెస్ 60 ఏళ్ళ పాలనలో సగటు ఎక్సైజ్ పన్ను 31 శాతం నుంచి 31.5% (ఎక్సైజ్ 12.5% + వాట్ 14.5% + సి.యెస్.టి 2%). ఇప్పుడు మొత్తం పన్నును 18% జి.యెస్.టి పరిధిలోకి తీసుకు వచ్చారు.

71. గత మూడేళ్లలో అక్రమాస్తులు కలిగి ఉన్న వారిపై ఐటీ శాఖ దాదాపు 30,000 దాడులు నిర్వహించింది. ఈ దాడుల్లో దాదాపు రూ.33,000 కోట్ల అక్రమ సొమ్ము పట్టుబడినట్లు కేంద్ర ప్రభుత్వం వెల్లడించింది.

72. సంవత్సరానికి 80 లక్షల మంది గర్భిణులకు వ్యాధి నిరోధక టీకాలు ఇస్తున్నారు.

73. ఇండియన్ ఆర్మీ కోసం ఇజ్రాయిల్ పద్ధతులను ఉపయోగించడం, అనేక అధునాతన ఆయుదాలను అందచేస్తుంది కేంద్ర ప్రభుత్వం.

74. సైన్యంలో వన్ రాంక్, వన్ పెన్షన్ క్రింద సవరణలు చేపట్టడం జరిగింది.

75. బిఎస్ఎన్ఎల్ విస్తరించడం మరియు ఆధునీకరించడం. ఎయిర్ ఇండియా కంపెనీని లాభాల బాట పట్టించడం.

76. ఎవరూ వినని విధంగా రష్యా, జపాన్, కెనడా, ఫ్రాన్స్ దేశాలతో విడి విడిగా న్యూక్లియర్ విధానాలల్లో ఒప్పందాలు చేసుకోవడం.

77.. భారతదేశపు రైల్వేలను ఆధునీకరించి, లాభాల బాటలో నడపడం. రైళ్ళలో భద్రత కోసం CC Tv కెమెరాలు.

78. ఇండియన్ పోస్టల్ పేమెంట్ బ్యాంక్ ఏర్పాటు చేయడం.

79. ఆర్ధికంగా వెనుకబడిన వర్గాలకు విద్య, ఉద్యోగాలలో 10% రిజర్వేషన్లు ఇచ్చారు మోడీ గారు.

80. గర్భిణి మహిళలకు చెల్లింపుతో కూడిన ప్రసూతి సెలవు 26 వారాల వరకు పొడిగించబడినది. ప్రపంచంలో అత్యధిక కాల వ్యవధిలో ప్రసూతి సెలవులను ఇస్తున్న దేశాల్లో భారత్ ఒకటి

81. అధిక ఫలసాయం కొరకు 15 కోట్ల మంది రైతులకు Soil Health Cards ఇవ్వడం జరిగింది

82. PMFBY పధకం ద్వారా 2017 సంవత్సరంలో 5 కోట్ల 71 లక్షల మంది రైతులకు రబీ & ఖరీఫ్ సీజన్లకు పంటలకు భీమా కల్పించడం జరిగింది

83. దీన్ దయాళ్ ఉపాధ్యయ గ్రామ జ్యోత్ పథకం.

84. ఆస్ట్రేలియాతో యురేనియం ఒప్పందం.

85). 7 వ PAY కమిషన్ ద్వారా గ్రామీణ్ ఢాక్ సేవాక్ పనిమంతుల జీతం పెంచడం.

86. ఇండొ-పాక్ సరిహద్దులలో సైనిక బంకర్ల నిర్మాణాలను పెంచడం.

87. ప్రపంచ దేశాలతో న్యూక్లియర్ వ్యతిరేక కవచపు ఛత్రం సృష్టించేందుకు ఒప్పందాలు.

88). 2014లో 10 స్థానంలో ఉన్న భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ 2017కు 6వ స్థానానికి..

89. నాలుగు సంవత్సరాల క్రితం హోం లోన్లుకు వడ్డీ రేటు : 10.3%, ఇప్పుడు 8.65%.

90). మోడీ గారు మొదలుపెట్టిన మేక్ ఇన్ ఇండియాలో భాగంగా మన దేశం రైల్వే ఇంజన్లు తయారుచేస్తుంది. ఇరాన్ మన దగ్గర 300 రైల్వే ఇంజన్లు కొంటున్నారు

91. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ పరిపాలనలో సరాసరి ద్రవ్యోల్బణం : 10.65%, మోడీ గారి పరిపాలనలో : 4.67%.

92). 93 ప్రాజెక్టులకు 65 వేల కోట్ల రుణం: నాబార్డు.
ప్రధాన మంత్రి కృషి సించయి యోజన (పీఎంకేఎస్‌వై) కింద వివిధ రాష్ట్రాల్లో చేపడుతున్న 93 ప్రాధాన్య సాగునీటి ప్రాజెక్టులకు 65,634.93 కోట్ల రూపాయల రుణాన్ని ఇచ్చేందుకు జాతీయ వ్యవసాయ, గ్రామీణాభివృద్ధి బ్యాంకు (నాబార్డు) ఆమోదం తెలిపింది.

93. గతంలో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కరెంటు కోతలు లేని దేశాల్లో 2014కి ముందు 99 స్థానంలో ఉన్న భారత్ నేడు 26 స్థానానికి ఎగబాకింది 🇮🇳

94. కాంగ్రెస్ హయాంలో LED బల్బు Rs.350 రూపాయలకు కొన్నారు. బీజేపీ ప్రభుత్వం అదే కంపెనీ నుండి, అదే క్వాలిటీతో కేవలం Rs.40 కు LED బల్బులు కొంటున్నారు.

95. కాంగ్రెస్ హయాంలో సోలార్ విద్యుత్ యూనిట్ కు రూ12- 15. ఇప్పుడు బీజేపీ హయాంలో యూనిట్ కు రూ. 2/-.

96. జన ధన్ యోజన క్రింద దేశంలో 35 కోట్ల మంది ప్రజలకు బ్యాంకు అకౌంట్లు వచ్చాయి. ఈ ఖాతాల్లో 87,033 కోట్లు బ్యాంకుల్లో డిపాజిట్లు వచ్చాయి. దీనివల్ల మధ్యవర్తులు లేకుండా 431 పధకాల లబ్ధిదారులకు బ్యాంకు ఖాతాల్లో సొమ్ములు నేరుగా జమ అవుతాయి.

97. ఛార్ ధామ్ పుణ్యక్షేత్రాలకు 900 కి.మీ. హైవేను నిర్మిస్తున్నారు ‌

98. ప్రపంచ ఆయుధ ఎగుమతిదారుల కూటమిలో భారతదేశానికి స్ధానం లభించింది. దానివలన మనదేశం ఆయుధాలను ఎగుమతి చేయవచ్చును.

99). మత్స్య, పాడి పరిశ్రమలకు 2% వడ్డీ రాయితీ + గడువులోగా చెల్లిస్తే అదనంగా 3% వడ్డీ రాయితీ ఇస్తుంది కేంద్రం. అంటే వీరికి ఈ 5% పోగా 4% (పావలా వడ్డీ)కే రుణం దక్కినట్లవుతుంది. రీ షెడ్యూలుకు ఇదే రాయితీ వర్తిస్తుంది.

***100. “మోడి మళ్ళీ గెలిస్తే పాకిస్తాన్ కు అన్నీ కష్టాలే, అందుకే భారతదేశంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలవాలి” అని పాకిస్తాన్ ప్రధాని ఇమ్రాన్ ఖాన్ అంటున్నాడు.
“మోడీ మళ్ళీ గెలిస్తే పాకిస్తాన్ అనేది ఉండదు” అని అంటున్నాడు కేజ్రివాల్. మధ్యప్రదేశ్, రాజస్ధాన్ రాష్రాల ఎన్నికలలో కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలిస్తే పాకిస్తానులో సంబరాలు చేసుకుంటూ, మోడీ గారి దిష్టిబొమ్మకు అంత్యక్రియలు చేస్తున్నారు. అమెరికా మొదలైన దేశాలనుండి పాకిస్తాన్ కు ఆర్థిక సహాయం అందకుండా చేసారు మోడీ. పాకిస్తాన్ ప్రధానమంత్రి కోసం కొన్న కార్లు కూడా వేలంలో అమ్ముతున్నాడు ఇమ్రాన్. చైనాకు గాడిదలు అమ్మి, ఆ డబ్బుతో అప్పులకు వడ్డీలు కడుతున్నారు పాకీ వాళ్ళు!! మోడీజీ రెండుసార్లు ‘సర్జికల్ స్ట్రైక్’ చేసినా, పాకిస్తాన్ కు ఒక్క దేశం కూడా మద్దతు ఇవ్వలేదు! మోడీ పేరు చెబితే పాకిస్తాన్ వాళ్ళకు నిద్రపట్టడం లేదు. అంతకన్నా ఏం కావాలి, మోడీ గారిని మళ్ళీ గెలిపించడానికి ??

నేను 100 చెప్పాను, ఇంకో 116 ఉన్నాయి..

“మెల్ల మెల్లగా మత్తు వదిలించుకుంటున్న హిందూస్థాన్”

మోదీ వ్యతిరేక ప్రచారానికి ప్రణాళికలు సిద్దం చేసిన పక్క దేశాలు. 25 వేల కోట్ల నిధిని వెచ్చిస్తున్న చైనా. ఆ నిధిని క……..లు సూచన ప్రకారం హిందూ వ్యతిరేక మీడియాకి పంపిణీ. అందుకు గాను హిందూ వ్యతిరేక మీడియా ఇప్పటికే పెద్ద డీల్ కుదుర్చుకుంది. పప్పుని నాయకుడుగా చిత్రకరించడానికి, ఇప్పటికే కొన్ని మీడియా సంస్థలు కమ్మి దేశాలను మెప్పించడానికి, ప్రణాళికలు సిద్దం చేశాయి.
మోదీ గారు 2019లో మళ్ళీ గెలిస్తే, అరుణాచల్ ప్రదేశ్, జమ్మూ కాశ్మీర్ లపై చైనా పట్టు కోల్పోతుంది అనే భయం మొదలయింది. చైనా వస్తువుల అమ్మకాలు ఇప్పటికే తగ్గాయి. మోడీ మళ్ళీవస్తే అమ్మకాలు కష్టం అని క……..లు, చైనాతో కలిసి నరేంద్రమోడి వ్యతిరేక ప్రచారం మొదలుపెట్టారు!

మేలుకో భారతీయుడా.. మేలుకో..
ॐజైభీమ్ జై హింద్..!

You Vote (PART 2) _ Your Right, duty and power. Voter for Security and Development

Value of our vote

When we compare past and present government ; Their work towards progress, development, security, foreign affairs, good governance and other key areas ; It is obvious that our country is in cusp of becoming a major player in global front in every direction.

Any government which doesn’t have complete majority, doesn’t have strong leadership, weak government which have weak policies, which can’t take strong/tough decisions will send the progress, development, security of country backward by many years and corruption will hollow the country. Our image as a country hence will take a serious beating.

If last 5 years, the center government which had complete majority and very strong leadership under Prime Minister, outr country has witnessed progress, groth and ongoing decline of corruption. Today we are 6th largest economy and in cusp of becoming 5th ecnomic power. We need to have a continuation of the strong governance undel powerful leadershipof Prime Minister who is able , clean, pays due attention to security of sountry and takes all region, people in path of progress, commited towards duties towards the nation.

We citizens must give such government with strong prime minister an absolute majority and hence secure bright future of the country.

In democracy, every single vote is vital and decisive. Missing an opportunity to vote by even one person, should we considered as the opportunity missed to help country wich we dont get always. So not voting is in a way waste of life and disservice to nation.

NOTA

Pressing NOTA doesn’t serve the purpose of providing the best available government and is exactly what the forces like naxal, terrorist, separatist want you to do inorder to have weak government.

Eveyone must use their right + duty + power to vote.